Majoritetens politiska plattform presenterad

Majoriteten består av Centerpartiet, Morapartiet, Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna. Den politiska plattformen säger hur partierna ska samverka och vad som ska prioriteras den kommande perioden. I dokumentet poängteras särskilt en långsiktig och hållbar utveckling för Mora.


I inledningen av den politiska plattformen skrivs bland annat:

”De stora utmaningarna framöver handlar om kompetensförsörjning, bostadsbrist och infrastruktur, trygghet och behovet av stärkt samhällsgemenskap. Hög sysselsättning är viktigt för att kunna upprätthålla välfärden i kommunen. Behovet av bostäder är stort och fortsatt byggande behövs för att Mora ska fortsätta att växa. En fungerande infrastruktur krävs då många varor och tjänster samt en stor arbetspendling sker varje dag. En hållbar strategisk utveckling krävs för att kunna möta de stora behoven. Mora är en attraktiv kommun och här kan man leva det goda livet. Här finns ett stort utbud av kultur, fritid och idrott som behöver både värnas och utvecklas.”


Läs den politiska plattformen i fulltext här.


Källa: www.morakommun.se


Publicerad 11 december 2018
Mora kommun