Moras nya kommunfullmäktige utsåg nyckelposter

Det första fullmäktigemötet hade en högtidlig prägel med musik av elever från kulturskolan Miranda och många ledamöter var klädda i sockendräkt. Avgående ledamöter avtackades och nya välkomnades. Ålderspresidenten Christina Bröms inledningstalade med huvudtemat demokrati.

”Som ledamot i ett kommunfullmäktige handlar det om att försvara demokratin få människor att kännas delaktighet. Vi har en 100-årig tradition av folkstyre i Sverige men ibland känns det som att demokratin håller på att slitas isär”, sade Christina Bröms.


Huvudpunkterna i fullmäktige var val till olika poster den kommande mandatperioden:

Ny ordförande i kommunfullmäktige valdes Lennart Sackrédeus (KD), efter avgående Peter Helander (C).

Kommunalråd och kommunstyrelsens ordförande valdes Anna Hed (C).

Kommunalråd och förste vice ordförande i kommunstyrelsen valdes Ingvar Niilimaa (MOP).

Oppositionsråd och andre vice ordförande i kommunstyrelsen valdes Lennart Sohlberg (S).


Övriga ledamöter i kommunstyrelsen:

Rose-Mari Bogg (C)

Lars Nises (C)

Ingvar Niilimaa (MOP)

Joakim Linder (MOP)

Malin Höglund (M)

Göran Aronson (KD)

David Örnberg (V)

Lennart Sohlberg (S)

Nike Matsson (S)

Pär Dalkvist (SD)


Ersättare i kommunstyrelsen:

Johan Hed (C)

Christina Bröms (C)

Joakim Holback (C)

Bengt Jernhall (C)

Johan Jansson (MOP)

Jörgen Öhrström (L)

Per Ericson (M)

Johan Morell (S)

Ajdoan Muliqi (S)

Lars-Erik Lohman (SD)

Fredrik Blom (MP)


Källa: www.morakommun.se

Publicerad 15 oktober 2018
Mora kommun