Nu är Morakontraktets projektledare på plats

Morakontraktet handlar om att utveckla samverkan mellan skola och näringsliv genom att elever får mer kunskap och intresse för företagen och de yrken som finns i Mora. Målet är att engagera näringsliv och skola mer för att göra skillnad för unga som skall göra framtida yrkesval och hitta ett bra arbete. Detta skall på sikt leda till bättre kompetensförsörjning och matchning på arbetsmarknaden i Mora. Projektet följer i ett första steg den näringslivsstrategi som Mora kommun har tagit fram. I ett nästa steg kommer även offentliga yrken inom till exempel vård och omsorg bli en del av Morakontraktet.


Projektledare Morakontraktet

Anders Sandberg från Tällberg, som nu bor i Mora sen hösten 2017, kommer närmast från näringslivet där han drivit eget företag i besöksnäringen i 20 år. Anders har under sina år som företagare engagerat sig i många olika näringslivsnätverk och jobbat med kompetensfrågor och utveckling av besöksnäringen.


Ange alt-text här.


Anders är nu projektanställd på Mora kommun där tjänsten är finansierad av externa projektpengar på ett år för att driva Morakontraktets uppstart.


Kartläggning av behov

Just nu pågår kartläggning och möten med alla intressenter för både skola och näringsliv för att identifiera gemensamma behov och utveckla samverkan. Redan idag finns många bra exempel på aktiviteter mellan skolan och näringslivet men det finns ett stort behov av mer samordning och fler aktiviteter.


Aktiviteter viktiga i samverkan

Morakontraktet kommer tillsammans med skolan och näringslivet planera fler återkommande aktiviteter där elever gör fler studiebesök och projektarbeten för att lära sig mer om yrken och företagen i Mora. Ett exempel på en årlig återkommande aktivitet är en yrkesmässa där företag och skola samverkar för att elever skall få mer kunskap om företagen och de yrken som finns i Mora.


Har ni frågor eller funderingar på Morakontraktet så kontakta gärna projektledare Anders Sandberg på anders.sandberg@mora.se eller på telefon 0250-26112.


Källa: www.morakommun.se

Publicerad 22 november 2018
Mora kommun