Patrik Andersson

Med engagemang som ledord tar Patrik sig an Mora IK i rollen som "ny" vice klubbdirektör.