Köpvillkor

Är det något du undrar över gällande våra villkor når du oss enklast på info@hjartaformora.se. Vår juridiska namn är: Sahlsa kommunikation AB, organisationsnummer 556680-9850, adress Vasagatan 32B, 792 32 Mora, Sverige

 

  1. Köp

Vid beställning träffas avtal om medlemskap först när Sahlsa kommunikation AB bekräftat beställningen genom en orderbekräftelse. En orderbekräftelse skickas senast 24 timmar efter att beställning mottagits av Sahlsa kommunikation AB.

 

  1. Priser

Vid betalning mot företag tillkommer moms med 25 %.

 

  1. Betalningsalternativ/betalningsvillkor

4.1 Faktura (endast inom Sverige)

Avgiften för att betala mot faktura är 0 kronor. Vi använder Klarna för
faktura och du hittar deras villkor här:
 www.klarna.com/se. Betalningsvillkor: Vid fakturabetalning gäller 14 dagar från det attbetalningen registrerats. Det är Klarnas betalningsvillkor som gäller och du hittar dem här: Klarna fakturaa

4.2 Kortbetalning

Vi använder Stripe för säkra kortbetalningar. Läs mer om Stripe
här:
 www.stripe.com

4.3 Swish

Du betalar enkelt med Swish via din smarta telefon. Saknar du Swish kontakta din bank för instruktioner. När du betalat din order ser du orderbekräftelsen och ditt ordernummer under menyn "Händelser" i Swish-appen. När din betalning har registrerats hos Sahlsa kommunikation AB så är du medlem av www.hjartaformora.se.

 

  1. Reservationer

Vi reserverar oss för ändringar i priser till följd av stora prisavvikelser från våra leverantörer, felskrivningar eller andra fel som ligger utanför vår kontroll. Läs mer om oförutsedda händelser under Force Majeure nedan.

 

  1. Skydd av personuppgifter

I samband med registrering och beställning godkänner du att vi lagrar och använder dina uppgifter i vår verksamhet endast i syfte för att fullfölja och tillhandahålla den service som du förväntar dig av oss. Enligt PUL (personuppgiftslagen) har du rätt att få den information som vi har registrerat på dig och om du anser den vara felaktig eller irrelevant kan du begära rättelse eller borttagning ur vårt kundregister. Kontakta i så fall vår kundservice (gärna på e-post info@hjartaformora.se). Vi försäkrar även att vi inte kommer sälja eller överlåta några personuppgifter (se vår privacy policy).

Under 2018 ersattes PUL av GDPR som är nya dataskyddsregler som gäller inom hela EU. Eftersom vi inte lämnar ut uppgifter till tredje part innebär detta inte någon direkt skillnad mot PUL vad gäller behandling av din information eller vår relation till dig som kund.

En skillnad är att vi som företag måste ha utsett ett dataskyddsombud. Hos oss är är vår VD dataskyddsombud. Har du frågor kring hur vi behandlar din information, kontakta oss på
 info@hjartaformora.se

 

  1. Force Majeure

I händelse av krig, naturkatastrof, stridsåtgärder på arbetsmarknaden, myndighetsbeslut och jämförbara händelser utanför vår kontroll vilka ej skäligen kunnat förutses, och påverkar ingångna avtal samt utfästelser från vår sida, som gör att vi ej kan hålla nämnda avtal/utfästelse, skall utgöra grund till att vi befrias från våra förpliktelser att fullgöra nämnda avtal.

Nedan följer länkar till Konsumentverket och ARN där du kan läsa mer detaljerat om konsumentköplagen och distansavtalslagen mm. 
www.konsumentverket.se
www.arn.se